Projects / News


 • Comments: 0
 • 19 February 2021 17:39
 • in News
 • by naser
 • Visits: 1528
 • Last Modified: 19 February 2021 17:44
 • (Current Rating 0.0/5 Stars) Total Votes: 0

Letër e drejtuesve të FOCIC-it në mbështetje të institucionit të Bashkësisë Fetare Islame

7 0

Me të vërtetë, ti s’ke të bësh fare me ata që e përçajnë fenë e tyre dhe shndërrohen në sekte. Te Allahu është puna e tyre e pastaj Ai do t’u tregojë çfarë patën punuar.

(En'am: 159)


Drejtojuni Atij me pendesë, frikësojuni Atij dhe falni namazin e mos u bëni si ata, që i shoqërojnë Atij diçka tjetër (në adhurim), si ata, që fenë e vet e kanë përçarë dhe janë ndarë në grupe, e ku çdo grup është i kënaqur me atë që ka.

(Rum: 31-32)Pas informacionet se në institucionet shtetërore të Maqedonisë së Veriut është regjistruar një grup religjioz/bashkësi fetare me emrin "Bashkësia Islame Selefiste ‘Dar el-Hadith’”, madje duke pretenduar të mbledhë fonde dhe duke shpresuar të marrë xhami nën kontrollin e saj, ndjejmë përgjegjësi islame që të reagojmë mbi këtë dukuri, duke e gjykuar këtë akt si përçarës, të shëmtuar dhe të dëmshëm për identitetin dhe historinë e Islamit në këto troje.

Sa për rikujtim, Bashkësia Islame (pavarësisht se në krye të saj shpeshherë ka pasur drejtues për të cilët besimtarët mund të kenë pasur vërejtje) ka qenë ombrella në të cilën e ka gjetur veten secili besimtar mysliman i hapësirës sonë dhe hija e saj ka qenë e mjaftueshme dhe e vetme për ta përfshirë secilin që është identifikuar me fenë islame te ne. Dhe, ky institucion – pavarësisht kush e ka drejtuar – ka qenë dhe mbetet metafora e unitetit të synuar për rrethanat tona. Prandaj, themelimi i bashkësive islame paralele, që do t’i bëjnë rivalitet Bashkësisë Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, është vetëm përçarje, një "Mesxhidu Dirar”, madje më shumë se kaq, themelimi i një bashkësie tjetër me atributin "islame” është një plan ogurzi i qarqeve antimuslimane, të njohura me agjendat e tyre për përçarjen e komunitetit mysliman dhe copëzimin e tij deri në fragmentim, që do ta bëjë të parëndësishëm zërin e saj në hapësirën tonë. A mund imagjinojmë se si do të reagonte Kisha Ortodokse Maqedonase nëse në organet e shtetit do të regjistrohej një "kishë ortodokse maqedonase” tjetër? Apo, të mos shkojmë më larg, e dimë si përfundoi Arqipeshkopia e Ohrit. A thua pse për "bashkësi islame” nuk është problem të themelohen disa sosh?

Nisur nga kjo, përmes kësaj shkrese – të shtyrë vetëm nga përgjegjësia islame dhe intelektuale – ne kërkojmë nga institucionet e shtetit që ta çregjistrojnë atë bashkësi fetare dhe të mos lejojnë që të themelohet asnjë organizatë me emrin "bashkësia islame”. Po ashtu i drejtohemi edhe përfaqësuesit dhe mbështetësve të saj që të heqin dorë nga këto plane përçarëse dhe të mos bëhen mashë për përçarjen e besimtarëve myslimanë! Në të kundërtën, ai dhe grupi i tij do të kujtohet si përhapës të fitnes dhe përçarjes, ndërsa historia e myslimanëve të nënqiellit tonë do t’i gjykojë gjithnjë si tradhtarë të ummetit!

Me dashamirësi islame!

Dr. B.Benjamin Idriz,

kryetar i Fondacionit "Qendra e Civilizimit Islam” – Shkup

Dr. Adnan Ismaili,

nënkryetar i Fondacionit "Qendra e Civilizimit Islam” – Shkup

 

 

Shkup, 19.02.2021

Share
 • Twitter
 • del.icio.us
 • Digg
 • Facebook
 • Technorati
 • Reddit
 • Yahoo Buzz
 • StumbleUpon

No Comments Yet...

Leave a reply

Name: Required Field.
Email Address: Required Field. Not visible
Website:
Captcha Code: Required Field.
Comment: Required Field.